Skip to content

Five card draw online Poker

Five card draw online Poker is een van de oudste vormen van Poker. Het spel wordt gespeeld met een deck van 52 kaarten. Five card draw online Poker kan worden gespeeld met 2 tot 8 spelers. Er zijn fiches nodig om in te zetten en in tegenstelling tot Texas Hold’em kent five card draw geen blinds. Als de kaarten zijn geschut kan het spel beginnen. Wel is het leuk om van te voren een limiet af te spreken, dit is de minimale inzet die moet worden gedaan om mee te kunnen spelen.

Five card draw online Poker

Elke speler plaatst de inzet

Five card draw begint met het plaatsen van de inzet in het midden van de Pokertafel. De speler links van de dealer doet als eerste een inzet. Hebben alle spelers die willen meespelen hun inzet in de pot geplaatst dan start het delen van de kaarten.

De dealer deelt vijf kaarten face down

De dealer deelt elke speler een kaart face down. Dit delen wordt de klok rond gedaan, net zolang totdat elke speler 5 gesloten kaarten voor zich heeft liggen.

De eerst inzetronde bij five card draw online Poker

Zodra elke speler 5 kaarten heeft bekijken de spelers hun kaarten. Dit gebeurt op een manier dat niemand elkaars kaarten kan zien.
De speler links van de dealer doet de eerste inzet. Deze speler kan ook “check” roepen; in dat geval wordt de eerste inzet doorgegeven aan de volgende speler links van hem. Is er een eerste inzet gedaan dan krijgt elke speler de gelegenheid om mee te gaan met de inzet en dezelfde inzet te plaatsen, te verhogen of niet meer meespelen door te passen. De termen hiervoor zijn call, raise of fold dat staat voor meeegaan, verhogen of passen.
Mocht het zo zijn dat er nog maar een speler overblijft dan is dit automatisch de Winnaar van de pot. Zolang er 2 of meer spelers in het spel blijven gaat het spel door met het wisselen van kaarten.

Kaarten wisselen

Zodra alle spelers hebben gekozen voor call, raise of fold krijgen de spelers de gelegenheid om kaarten te wisselen. Elke speler mag maximaal drie kaarten ruilen. Als de dealer vraagt of je nieuwe kaarten wilt dan schuif je de kaarten face down naar de dealer. De dealer geeft net zoveel nieuwe kaarten terug als er zijn ingewisseld.
Hebben alle spelers de gelegenheid gehad om kaarten te wisselen dan is er een laatste inzetronde.

De showdown en de winnaar

Hebben alle speler hun kaarten gewisseld en is de laatste inzetronde afgerond dan start de speler die als laatste heeft verhoogd met het tonen van de kaarten. De speler met de hoogste Pokerhand wint bij five card draw online Poker de pot.